Computationeel denken met Dodona in de lessen wiskunde

Computationeel denken met Dodona in de lessen wiskunde

Computationeel denken met Dodona in de lessen wiskunde

Nu gratis

Live uitzending van 13/10/2021 - opname blijft beschikbaar

Leerkrachten die werken met Delta of Level in de tweede graad

Duur: 75 min.

Webinar

Omschrijving

De modernisering van het secundair onderwijs bracht een vernieuwd curriculum met zich mee. Inhouden die vroeger amper aan bod kwamen, kregen nu een duidelijke plaats. Daaronder ook computationeel denken, of nog, het vermogen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT.

Om concreet met computationeel denken aan de slag te gaan in de tweede graad, biedt Plantyn in de lerarenkit van de wiskundemethodes Delta 3 en Level 3 gratis een overkoepelende digitale module aan: Programmeren in een Python-omgeving. De module bestaat uit een leerlingenversie en een handleiding voor de leerkrachten. Ze is voorzien op ca. 10 lestijden en behandelt zowel overkoepelende structuren als wiskundige toepassingen.

Om je in te wijden in dit nieuwe materiaal, voorziet Plantyn i.s.m. UGent deze webinar over computationeel denken met Dodona in de lessen wiskunde. De uiteenzetting wordt gegeven door Niels Stoops (uitgever wiskunde bij Plantyn) en prof. dr. Peter Dawyndt (vakgroep toegepaste wiskunde, informatica en statistiek UGent en Dodona-expert).

Wat komt er aan bod?

  • Hoe ga je vlot aan de slag met het cursusmateriaal op Scoodle?
  • Hoe maak je digitale opdrachten in het online leerplatform Dodona?
  • Hoe volg je leerlingen op in het online oefenplatform Dodona?

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor leerkrachten wiskunde die in de tweede graad werken met de methodes Delta of Level.